központi: +36-70-674-8177elnök: +36-70-203-2962

„ÚJ VILÁG” Alapítvány
PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk információkérésre, illetve panaszaik, észrevételeik, javaslatiak benyújtására. Információnyújtás rendje, módozatai Tevékenységünkkel kapcsolatosan információkat kérhet az alábbi csatornákon keresztül:
E-mail cím: elnok@ujvilagalapitvany.hu
Mobil: +36-70-203-2962
Székhely:  6900, Makó, Szerecsen u. 15/a

Az ügyfelek jogai:

A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni és joga van kérni adatainak bizalmas  kezelését.

Panasztételi csatornák:
Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszokat csak írásban fogadunk el. Panaszát a fent megjelölt elérhetőségek bármelyikén eljuttathatja hozzánk. A panaszokat, reklamációkat közvetlenül az alapítvány elnöke részére címezve kell benyújtani, lehetőség szerint a panasz alapjául szolgáló ok keletkezése, ill. annak tudomásra jutását követően maximum két héten belül.

A panaszok regisztrációjának módja:
A beérkezett panaszokat szervezetünk panaszkezelési nyilvántartásban regisztrálja. A panaszokról és azok kezeléséről szervezetünk évente panaszkezelési beszámolót készít.

A panaszok kivizsgálásának folyamata:
A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az Alapítvány elnöke dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az Alapítvány Kuratóriumát és/vagy Felügyelő Bizottságát. Reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell. Az esetleges helyesbítő
tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót illetve mindezt rögzíteni kell a panaszkezelési
nyilvántartásban.

Panasz visszajelzés módja, ideje:
A panasz regisztrációját követő lehető legrövidebb időn, de maximum tizenöt napon belül a panaszost írásban (mail vagy levél formájában) tájékoztatjuk a szervezet álláspontjáról. Amennyiben a panasz kivizsgálása ennél több időt vesz igénybe, a panaszost 15 napon belül erről is írásban tájékoztatni kell, majd a kivizsgálást követően új tájékoztatást kell küldeni írásban a panaszosnak.

Panaszkezelési beszámolók (éves)

2018  2019  2020