központi: +36-70-674-8177elnök: +36-70-203-2962

Etikus szervezet

2017 év végén elindítottuk az ASZÖT-be való belépésünket. Megkezdték alapítványunk monitorozását. A Testületéhez bármely civil szervezet csatlakozhat, aki magára nézve kötelezőknek fogadja el az Etikai Kódexben foglaltakat, és sikeresen átesik a Kódex szempontjai alapján kialakított monitoring folyamaton.

A monitorozást a Testület kezelőszerve a belépéskor, majd évente ismétlődő rendszerességgel minden tagnál lefolytatja, a tagság megszerzéséről és fenntartásáról a monitorozás eredménye alapján a Testület Etikai Bizottsága hoz döntéseket.

Az adományozói bizalom megerősítésén dolgoznak azon szervezetek, melyek már csatlakoztak az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületéhez, és fogadták el magukra nézve kötelezőnek az adománygyűjtésre vonatkozó Etikai Kódexet, melynek fő sarokpontjai a hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.

Tagszervezeteik az Etikai Kódexnek megfelelően kezelik a hozzájuk beérező adományokat és tevékenységüket átláthatóan kommunikálják. A Testület tagjai „Etikus Adománygyűjtő Szervezet” logót használhatnak, mellyel erősíthetik meglévő és potenciális támogatóik bizalmát.

ETIKAI BIZOTTSÁG HATÁROZATAI

ELEKTRONIKUS SZAVAZÁS

május 28. -június-6.

Szavazáson részt vevő Etikai Bizottsági tagok

Inkei Péter
Nizák Péter
Lajtai György

Határozati javaslat (20180606): „ÚJ VILÁG” Alapítvány tagfelvétele

Az „ÚJ VILÁG” Alapítvány tagfelvételéhez kapcsolódó monitorozási eljárás befejeződött. A monitorozási jelentést a Bizottság tagjai megkapták.

Az „ÚJ VILÁG” Alapítvány tagfelvételi kérelmét az Etikai Bizottság három igen szavazattal, tartózkodás és nem szavazat nélkül megszavazta.

Határozat: 2018. 06. 06–tól az „ÚJ VILÁG” Alapítvány az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületének tagja.