központi: +36-70-674-8177elnök: +36-70-203-2962

Mivel foglalkozunk?

Az ”ÚJ VILÁG” Alapítvány 2011-ben alakult. Az Alapítvány célja az alapító okirat alapján a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáinak kezelése és megoldása, a szociális tevékenységben és egészségügyi rehabilitációban való közreműködés, valamint a különféle prevenciós és humanitárius intervenciós mechanizmusok kiterjesztése a leginkább beavatkozást igénylő célcsoportok részére.

A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány kutyás terápiás foglalkozásokat szervez, vezet le. Emellett a különböző korosztályoknál érzékenyítéseket végez. Évente toleranciatábort vezet, ahol 30 ép és 30 halmozottan súlyosan sérült gyerek táborozik együtt. Továbbá a fenti tevékenységekhez kapcsolóan szakmai előadásokat szervezés, bonyolít le.

Alapítványunk elhivatottan dolgozik a hátrányos helyzetű csoportok társadalomba való integrálásának megsegítésén, valamint, hogy az anyagilag hátrányos helyzetben lévő családoknak és időseknek legyen mit az asztalra tenniük.

Társadalmi érzékenyítés – A hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő emberek életéről információt nyújtunk a társadalom számára, hogy ők is, mindenféle megkülönböztetés nélkül tudjanak integrálódni. Hiszen „Minden ember egyenlő, egyéniség és értékes!”.

Kutyás terápiás foglalkozások – A gyermekeket életkoruknak és képességeiknek megfelelően, játékos, mozgásos feladatokkal, valamint terápiás kutyák bevonásával fejlesztjük.

Oktató, fejlesztő foglalkozások szervezése, levezénylése – Oktatási célú terápiás foglalkozások, gyermektáborok, önfejlesztő csoportos foglalkozások (pl. önbizalomfejlesztés)

Adományokat osztunk – A rászoruló családokat tárgyi adományokkal támogatjuk.

Meleg ételt osztunk – Évente legalább egy alkalommal több száz melegétel kiosztását szervezzük meg.

Játszótereket újítunk fel – Az egyre elkülönülőbb társadalmi csoportok közelebb hozása érdekében, példát mutatva léptünk közösen a cselekvés mezejére.

Az Alapítvány főbb tevékenységei

• közreműködés szociális ellátásban, különösen az éhező gyermekek segítésében, a családok támogatásában, érdekeik képviseletében, általános emberi és állampolgári jogaik védelmében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítésében,
• a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosítótámogatásokról való tájékoztatás,
• a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
• a szabadidős programok szervezése, nyári táboroztatás megszervezése, finanszírozása,
• sokrétű, színvonalas, nemzetközi táborok, rendezvények szervezését és rendezését,
• közreműködik a felnövekvő nemzedékek nevelésében, oktatásában és képességfejlesztésében.
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
• kutyaterápia, állatterápia megszervezése és a foglalkozások, fejlesztő terápia biztosítása,
• mentálisan és/vagy mozgásukban sérült gyermekek állatasszisztált terápiája, egészséges gyerekek állatasszisztált terápiája megszervezése, biztosítása,
• a segítőkutyák alkalmazásának elősegítése, halmozottan sérült gyerekek táboroztatása
• hulladék újrahasznosítás oktatása, környezetvédelem, állatvédelem, mentálisan és/vagy mozgásukban sérült gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezése, szabadidő eltöltése feltételeinek biztosítása, integrált játszóterek építésének elősegítése.

PROGRAMOK

Különféle kutyás terápiás foglalkozások szervezése különböző korosztályok (0 – 18 évesek) számára
Oktatási célú terápiás foglalkozások
Különféle adományok gyűjtése és szétosztása
Táborok szervezése és lebonyolítása
Egyéb gyerekrendezvények, sport programok szervezése és lebonyolítása
Előadások
Konferenciák
Csoportos foglalkozások megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetben élők, kisebbség, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők részére

Az Alapítvány fejlesztő kutyás terápiás foglalkozásokat tart többek között Szegeden a Tabán-óvodában, a GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolájában, valamint a vásárhelyi Kozmutza Flóra óvodában és általános és szakiskolában.
A foglalkozáson résztvevő gyerekeknél az Alapítvány által megvalósuló állatasszisztált terápia pozitív hatásfokú. A heterogén, mégis adott gyógypedagógiai koncepció, metodika alapján működő kis létszámú csoportok esetében komplex fejlesztési eredménnyel bír.

TELEPHELYEINK

Székhely
Makó, Szerecsen u. 15/A

Makó városában adományozásokat folytatunk. Játékokat helyezünk ki a játszóterekre, valamint kutyás
terápiás foglalkozásokat viszünk óvodákba, iskolákba.

Telephely
Szeged, Bakay N. u. 50

Fogyatékossággal élő gyerekeknek fejlesztő kutyás terápiás foglalkozásokat tartunk, valamint óvodásokat érzékenyítünk közös foglalkozásokon, játékokon keresztül.

A játszótér építését is támogattuk egy nagyobb összeggel.

Minden évben megrendezzük a Kéz a Kézben Toleranciatábor július 1. hetében öt napon át. Itt 30 egészséges és 30 fogyatékossággal élő gyermek táborozik, nyaral együtt az érzékenyítés, a tolerancia nevében.

Telephely
Kistelek, Rákóczi u. 45/a

Szociális foglalkoztatót működtetünk, ahol elsősorban megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak. Lehetőséget adunk fogyatékossággal élő fiataloknak a munkavégzésre.

Bedolgozást vállalunk.  Csomagolást, hajtogatást, ragasztást, stb. végzünk, ha a munka ezt megkívánja.

Telephely
Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19.

Gyűjtőközpont

Adományokat gyűjtünk és osztunk a központban. Rászoruló családoknak technikai eszközöket (automata mosógép, hűtő, mikro, egyéb működő robotgépek) várunk és adományozunk.

Ha kell szoba- és konyhabútorokat viszünk a rászoruló családoknak.