központi: +36-70-674-8177 elnök: +36-70-203-2962

Mivel foglalkozunk?

 

Az ”ÚJ VILÁG” Alapítvány 2011-ben alakult. Az Alapítvány célja az alapító okirat alapján a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáinak kezelése és megoldása, a szociális tevékenységben és egészségügyi rehabilitációban való közreműködés, valamint a különféle prevenciós és humanitárius intervenciós mechanizmusok kiterjesztése a leginkább beavatkozást igénylő célcsoportok részére.

A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány kutyás terápiás foglalkozásokat szervez, vezet le. Emellett a különböző korosztályoknál érzékenyítéseket végez. Évente toleranciatábort vezet, ahol 30 ép és 30 halmozottan súlyosan sérült gyerek táborozik együtt. Továbbá a fenti tevékenységekhez kapcsolóan szakmai előadásokat szervezés, bonyolít le.

Alapítványunk elhivatottan dolgozik a hátrányos helyzetű csoportok társadalomba való integrálásának megsegítésén, valamint, hogy az anyagilag hátrányos helyzetben lévő családoknak és időseknek legyen mit az asztalra tenniük.

Társadalmi érzékenyítés – A hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő emberek életéről információt nyújtunk a társadalom számára, hogy ők is, mindenféle megkülönböztetés nélkül tudjanak integrálódni. Hiszen „Minden ember egyenlő, egyéniség és értékes!”.

Kutyás terápiás foglalkozások – A gyermekeket életkoruknak és képességeiknek megfelelően, játékos, mozgásos feladatokkal, valamint terápiás kutyák bevonásával fejlesztjük.

Oktató, fejlesztő foglalkozások szervezése, levezénylése – Oktatási célú terápiás foglalkozások, gyermektáborok, önfejlesztő csoportos foglalkozások (pl. önbizalomfejlesztés)

Adományokat osztunk – A rászoruló családokat tárgyi adományokkal támogatjuk.

Meleg ételt osztunk – Évente legalább egy alkalommal több száz melegétel kiosztását szervezzük meg.

Játszótereket újítunk fel – Az egyre elkülönülőbb társadalmi csoportok közelebb hozása érdekében, példát mutatva léptünk közösen a cselekvés mezejére.

Az Alapítvány főbb tevékenységei

 

• közreműködés szociális ellátásban, különösen az éhező gyermekek segítésében, a családok támogatásában, érdekeik képviseletében, általános emberi és állampolgári jogaik védelmében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének segítésében,
• a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosítótámogatásokról való tájékoztatás,
• a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
• a szabadidős programok szervezése, nyári táboroztatás megszervezése, finanszírozása,
• sokrétű, színvonalas, nemzetközi táborok, rendezvények szervezését és rendezését,
• közreműködik a felnövekvő nemzedékek nevelésében, oktatásában és képességfejlesztésében.
• a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
• kutyaterápia, állatterápia megszervezése és a foglalkozások, fejlesztő terápia biztosítása,
• mentálisan és/vagy mozgásukban sérült gyermekek állatasszisztált terápiája, egészséges gyerekek állatasszisztált terápiája megszervezése, biztosítása,
• a segítőkutyák alkalmazásának elősegítése, halmozottan sérült gyerekek táboroztatása
• hulladék újrahasznosítás oktatása, környezetvédelem, állatvédelem, mentálisan és/vagy mozgásukban sérült gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezése, szabadidő eltöltése feltételeinek biztosítása, integrált játszóterek építésének elősegítése.

PROGRAMOK

Különféle kutyás terápiás foglalkozások szervezése különböző korosztályok (0 – 18 évesek) számára
Oktatási célú terápiás foglalkozások
Különféle adományok gyűjtése és szétosztása
Különféle táborok szervezése és lebonyolítása
Egyéb gyerekrendezvények, sport programok szervezése és lebonyolítása
Író-olvasó találkozók
Konferenciák
Csoportos foglalkozások megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, fogyatékosok, hátrányos helyzetben élők, kisebbség, társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők részére

Az Alapítvány kutyaterápiát tart Szegeden a Tabán-óvodában és a GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolájában, valamint a vásárhelyi Kozmutza Flóra óvodában és általános és szakiskolában.
A Gemma Fejlesztő Iskola csoportjaiban az Alapítvány által megvalósuló állatasszisztált terápia pozitív hatásfokú. A heterogén, mégis adott gyógypedagógiai koncepció, metodika alapján működő kis létszámú csoportok esetében komplex fejlesztési eredménnyel bír.

TELEPHELYEINK

Székhely
Makó, Szerecsen u. 15/A

Makó városában adományozásokat folytatunk. Játékokat helyezünk ki a játszóterekre, valamint kutyás
terápiás foglalkozásokat viszünk óvodákba, iskolákba.

Székhely
Makó, Szerecsen u. 15/A

Fogyatékossággal élő gyerekeknek fejlesztő kutyás terápiás foglalkozásokat tartunk, valamint óvodásokat érzékenyítünk közös foglalkozásokon, játékokon keresztül.

A játszótér építését is támogattuk egy nagyobb összeggel.

Minden évben megrendezzük a Kéz a Kézben Toleranciatábor július 1. hetében öt napon át. Itt 30 egészséges és 30 fogyatékossággal élő gyermek táborozik, nyaral együtt az érzékenyítés, a tolerancia nevében.

Székhely
Makó, Szerecsen u. 15/A

Fogyatékossággal élő gyerekeknek fejlesztő kutyás terápiás foglalkozásokat tartunk, valamint óvodásokat érzékenyítünk közös foglalkozásokon, játékokon keresztül.

A játszótér építését is támogattuk egy nagyobb összeggel.

Minden évben megrendezzük a Kéz a Kézben Toleranciatábor július 1. hetében öt napon át. Itt 30 egészséges és 30 fogyatékossággal élő gyermek táborozik, nyaral együtt az érzékenyítés, a tolerancia nevében.

Székhely
Makó, Szerecsen u. 15/A

Fogyatékossággal élő gyerekeknek fejlesztő kutyás terápiás foglalkozásokat tartunk, valamint óvodásokat érzékenyítünk közös foglalkozásokon, játékokon keresztül.

A játszótér építését is támogattuk egy nagyobb összeggel.

Minden évben megrendezzük a Kéz a Kézben Toleranciatábor július 1. hetében öt napon át. Itt 30 egészséges és 30 fogyatékossággal élő gyermek táborozik, nyaral együtt az érzékenyítés, a tolerancia nevében.