központi: +36-70-674-8177elnök: +36-70-203-2962

Adó 1% felajánlása a sérült gyerekek kutyás gyógyítására

Adószám: 18215807-1-06

Alapítványunk nap mint nap elhivatottan dolgozik a hátrányos helyzetű csoportok
társadalomba való integrálásának megsegítésén, valamint, hogy az anyagilag hátrányos
helyzetben lévő családoknak és időseknek legyen mit az asztalra tenniük.

Segítse munkánkat adója 1%-ával, hiszen mindenki megérdemli a gondoskodást!

Miért érdemes a mi alapítványunkat támogatnia?

A tevékenységek, amelyre támogatását fordítjuk:

Társadalmi érzékenyítés – A hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő emberek életéről információt nyújtunk a társadalom számára, hogy ők is, mindenféle megkülönböztetés nélkül tudjanak integrálódni. Hiszen „Minden ember egyenlő, egyéniség és értékes!”.

Kutyás terápiás foglalkozások – A gyermekeket életkoruknak és képességeiknek megfelelően, játékos, mozgásos feladatokkal, valamint terápiás kutyák bevonásával fejlesztjük.

Oktató, fejlesztő foglalkozások szervezése, levezénylése – Oktatási célú terápiás foglalkozások, gyermektáborok, önfejlesztő csoportos foglalkozások (pl. önbizalomfejlesztés)

Adományokat osztunk – A rászoruló családokat tárgyi adományokkal támogatjuk.

Meleg ételt osztunk – Évente legalább egy alkalommal több száz melegétel kiosztását szervezzük meg.

Játszótereket újítunk fel – Az egyre elkülönülőbb társadalmi csoportok közelebb hozása érdekében, példát mutatva léptünk közösen a cselekvés mezejére.

Hogyan rendelkezhet az adó 1 %-ról?

Idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül is megteheti. Amennyiben erről nem rendelkezik, akkor az állam saját maga dönti el, hogy milyen alapítvány támogatására fordítja az Ön adójának 1%-át. Kérjük, hogy ismerje meg alapítványunkat és döntsön Ön arról, hogy melyik alapítvány munkáját kívánja segíteni!

Magánszemélyként Ön is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy
regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási közösségnek vagy
a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség Programnak).
Adója 1%-ának felajánlását az alábbiak szerint tudja megtenni.

Elektronikus úton

• az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy
• az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével

Papíralapon, postai úton vagy
lezárt borítékban a NAV

• a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
• a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon,
• ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2020. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának).
• Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító meghatalmazását.

A bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes 2019. évi nyilatkozatokat 2020-ban is figyelembe veszi a NAV, újabb nyilatkozat beadásáig vagy a nyilatkozat visszavonásáig.

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára ugyanakkor továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Jövő év januártól a NAV honlapján megtekintheti, hogy az Ön által idén megjelölt kedvezményezett részesült-e a felajánlott 1%-os összegből. Ha elektronikus tárhellyel rendelkezik, elektronikus úton is tájékoztatjuk a felajánlott összeg kiutalásáról.

1 A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 7. § alapján vallási közösség: a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház, a bejegyzett egyház és a bevett egyház. (forrás: https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoztatok/Hogyan_rendelkezhet_a20200106.html?query=1-sz%C3%A1zal%C3%A9k )