központi: +36-70-674-8177 elnök: +36-70-203-2962 elnok@ujvilagalapitvany.hu
Select Page

Rólunk

“ÚJ VILÁG” Alapítvány tevékenysége:

Az ”ÚJ VILÁG Alapítvány 2011-ben alakult. Az Alapítvány célja az alapító okira alapján a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok problémáinak kezelése és megoldása, a szociális tevékenységben és egészségügyi rehabilitációban való közreműködés, valamint a különféle prevenciós és humanitárius intervenciós mechanizmusok kiterjesztése a leginkább beavatkozást igénylő célcsoportok részére.
A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány kutyás terápiás foglalkozásokat szervez, vezet le. Emellett a különböző korosztályoknál érzékenyítéseket végez. Évente toleranciatábort vezet, ahol 30 ép és 30 halmozottan súlyosan sérült gyerek táborozik együtt. Továbbá a fenti tevékenységekhez kapcsolóan szakmai előadásokat szervezés, bonyolít le.
Az Alapítvány főbb tevékenységei:

közreműködés szociális ellátásban, különösen az éhező gyermekek segítésében, a családok támogatásában, érdekeik képviseletében, általános emberi és állampolgári jogaik védelmében, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének
segítésében,
a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító
támogatásokról való tájékoztatás,
a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
a szabadidős programok szervezése, nyári táboroztatás megszervezése, finanszírozása,
sokrétű, színvonalas, nemzetközi táborok, rendezvények szervezését és rendezését,
közreműködik a felnövekvő nemzedékek nevelésében, oktatásában és képességfejlesztésében.
a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése,
kutyaterápia, állatterápia megszervezése és a foglalkozások, fejlesztő terápia biztosítása,
mentálisan és/vagy mozgásukban sérült gyermekek állatasszisztált terápiája, egészséges gyerekek állatasszisztált terápiája megszervezése, biztosítása,
a segítőkutyák alkalmazásának elősegítése, halmozottan sérült gyerekek táboroztatása
hulladék újrahasznosítás oktatása, környezetvédelem, állatvédelem, mentálisan és/vagy mozgásukban sérült gyerekek szabadidős tevékenységének megszervezése, szabadidő eltöltése feltételeinek biztosítása, integrált játszóterek építésének elősegítése.

Az Alapítvány számos olyan programot valósított meg a közelmúltban és valósít meg jelenleg is, amely a felhívás céljaihoz illeszkedik, rendelkezik a szükséges szakmai tapasztalattal a család védelmét szolgáló programok megszervezése és megvalósítása terén.
A programjai közül kiemelhetőek az alábbiak:

Különféle kutyás terápiás foglalkozások szervezése különböző korosztályok számára (0 – 18 évesek számára),
Oktatási célú terápiás foglalkozások,
Különféle adományok gyűjtése és szétosztása,
Különféle táborok szervezése és lebonyolítása,
Egyéb gyerekrendezvények, sport programok szervezése és lebonyolítása
Író-olvasó találkozók,
Konferenciák,
Csoportos foglalkozások (segítenek az önbizalom fejlesztésében, önfegyelemben).
megváltozott munkaképességűek, egészségkárosodottak, fogyatékosok, hátrányos helyzetben élők,
kisebbség,
társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdők (hajléktalanok, drogfüggők, szenvedélybetegek, depressziós tünetekkel rendelkezők, szociopátiás személyek).

A fenti céloknak megfelelően az Alapítvány kutyás terápiás foglalkozásokat szervez, vezet le. Az Alapítvány kutyaterápiát tart Szegeden a Tabán-óvodában és a GEMMA Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola, Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolájában, valamint a vásárhelyi Kozmutza Flóra óvodában és általános és szakiskolában.
A Gemma Fejlesztő Iskola csoportjaiban az Alapítvány által megvalósuló állatasszisztált terápia pozitív hatásfokú. A heterogén, mégis adott gyógypedagógiai koncepció, metodika alapján működő kis létszámú csoportok esetében komplex fejlesztési eredménnyel bír.

Pin It on Pinterest