Pályázat kiírásának megnevezése:

EFOP-1.3.7-17 - A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Projekt megnevezése:

Szeged-Csanádi Egyházmegye Közösségfejlesztése – Szeged - A társadalmi kohézió erősítése a szegedi Szent Miklós Plébánia és az "ÚJ VILÁG" Alapítvány közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Támogatott összeg:49 999 999.-Fta támogatás aránya: 100%

"Az EU-s támogatás segítségével, a Szent Miklós Plébánia és az Új Világ Alapítvány szervezetekből álló konzorcium a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.

A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében.

Hiszünk abban, hogy a hátránykompenzációs programjaink számos pozitív mintát és üzeneteket hordoznak majd, az új közösségek kialakítása mellett a már meglévő közösségeket is gyarapítják, azokat inspiráló közeggé teszik. Továbbá a Projektbe közvetlenül bevont hátrányos helyzetű célcsoport tagok élete mellett, azok közvetlen környezetét is befolyásolják, segítenek megfékezni a folyamatos elvándorlás okozta népességcsökkenést, a munkanélküliséget is, szélesebb spektrumban nézve pedig a multiplikátor hatások miatt meghatározhatják a térség jövőképét is."

arculati kep