központi: +36-70-674-8177 elnök: +36-70-203-2962 elnok@ujvilagalapitvany.hu
Select Page

Kik vagyunk

A weboldalunk címe: http://ujvilagalapitvany.hu.

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Kapcsolati adatok

További információk

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Milyen automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást végzünk a felhasználói adatokkal

Szabályozott iparág közzétételi követelményei

Adatkezelő:

Az adatkezelő a “ÚJ VILÁG” Alapítvány cím: 6900, Makó, Szerecsen u. 15/a Adószám: 18215807-1-06 Nyilvántartási szám: 06-01-0001506 (a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő a szolgáltatásával kapcsolatosan, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és ezeknek a keretében az oldalt felkereső felhasználók (a továbbiakban „Felhasználók”) személyes adatainak kezelését a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

Webhely azonosítása:

A https://ujvilagalapitvany.hu internetes címen elérhető webhely, és az azon elérhető weboldalak és aloldalak. Ide tartozik az itt üzemeltetett webáruház is.

Az adatkezelési tájékoztató hatálya:

A fenti internetes címen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) szolgáltatása Magyarországra irányul, és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint a Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során (az adatkezelésre vonatkozóan is) a magyar jog az irányadó, figyelembe véve az ide kapcsolódó nemzetközi jogszabályokat, különösen az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (továbbiakban GDPR).

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása.

A hozzájárulást Felhasználó az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő „Adatkezelési tájékoztató” feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési nyilatkozatban olvasható „Adatkezelési tájékoztató” szövegrésszel jelölt linkre kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

Adatkezelés a Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően

A Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat a Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, illetve a hozzájárulás visszavonását követően a GDPR 6. cikk (1) bekezdése alapján kezelheti Adatkezelő.

Ha a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, akkor a Felhasználó további külön hozzájárulása nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi esetekben:
– az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
– az adatkezelés a Felhasználó vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
– az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
– az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha a Felhasználó gyermek.

A fenti, jogos érdekre való hivatkozással történő adatkezelés megkezdése előtt Adatkezelő minden esetben – kötelező jelleggel – elvégzi az úgynevezett érdekmérlegelési tesztet. Az érdekmérlegelési teszt egy három lépcsős folyamat, melynek során Adatkezelő azonosítja a jogos érdekét, valamint az érintett Felhasználó súlyozás ellenpontját képező érdekét és a tervezett adatkezeléssel érintett alapjogát. Végül a súlyozás elvégzése alapján Adatkezelő megállapítja, hogy kezelhető-e a személyes adat a GDPR. 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

Az érdekmérlegelési teszt eredményéről Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót olyan módon, hogy a tájékoztatás alapján Felhasználó egyértelműen meg tudja állapítani, mely jogos érdek alapján, és miért tekinthető arányos korlátozásnak az, hogy az Adatkezelő a beleegyezése nélkül kezelje személyes adatát.

Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során Adatkezelő az Európai Unió Tanácsa Adatvédelmi Munkacsoportjának erre vonatkozóan irányadó megállapításokat tartalmazó 6/2014. számú Véleményében meghatározottak szerint jár el. A Vélemény a következő linken olvasható:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news-overview.cfm#h2-2

Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Információtechnológiai szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő a webhely megfelelő és biztonságos üzemeltetése végett az oldalon sütiket használ. Ezen adatkezelésekkel biztosítja a webhely megfelelő és felhasználóbarát működését, valamint az anonim statisztikai adatokkal a webhely folyamatos fejlesztését a jobbá tétel szempontjából.

Az adatkezelés jogalapja: a webhely üzemeltetése esetében a jogos érdek, a látogatáselemzés és marketing tevékenység végett gyűjtött adatok kapcsán az előzetes hozzájárulás. A Felhasználó a webhely betöltésekor az oldal alján egy tájékoztató ablakban kap tájékoztatást, az ott található Adatvédelmi beállítások hivatkozásra kattintva tudja beállítani mihez járul hozzá. Az előzetes hozzájárulást a jelölő megfelelő pozícióba történő állításával tudja eszközölni.

Kezelt adatok köre: a webhely során megnyitott és meglátogatott oldalak, azok látogatásának gyakorisága, a Felhasználó által használt eszköz IP címe, a Felhasználó földrajzi helyének hozzávetőleges megállapítása (maximum település), Felhasználó által használt internetböngésző típusa, Felhasználó által használt internetezésre alkalmas eszköz típusa.

Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama változó, vannak olyan sütik amelyek csak az adott munkamenetre szólnak, míg vannak olyan adatok, amelyeket hosszabb időre tárol el, de maximum 2 év.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben, anonim módon tárolja. A sütiket nem az Adatkezelő tárolja, hanem a Felhasználó használt eszközökön tárolódnak el. A szolgáltató által használt szerveren csak naplófájlok tárolódnak, amelyek az oldal működtetéséhez, hibák detektálásához szükségesek.

Jelen webhelyen elérhető űrlapokon, és/vagy webhelyen közzétett e-mail címre érkező elektronikus levélen keresztül történő kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatkezelés célja: A webhelyen közzétett lehetőségek (üzenetküldő form, e-mail cím, telefonszám) segítségével a Felhasználók fel tudják venni a kapcsolatot az Adatkezelővel.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó előzetes és önkéntes hozzájárulása. A Felhasználó a webhelyen található üzenetküldő űrlapok segítségével önkéntesen adja meg az adatait, az üzenetküldés előtt az adatkezelési nyilatkozat elolvasására felhívást talál, illetve csak az ott található jelölőnégyzet bejelölésével tudja az üzenetet elküldeni.

Kezelt adatok köre: keresztnév, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám. A Felhasználó által az üzenetben küldött esetleges plusz adatokat az Adatkezelő törli az informatikai rendszeréből, nem tárolja azokat.

Adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a Felhasználó adatait csak a cél megvalósulásáig kezeli, így az érdeklődő üzenetek esetében a Felhasználói igények kielégítéséig. Ezt követően az Adatkezelő az adatokat haladéktalanul törli.

Adatok tárolásának módja: Az Adatkezelő az adatokat informatikai rendszerben tárolja a cél megvalósulásáig, majd ezeket törli.

Adatfeldolgozás:

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozó szolgáltatását:

Tárhelyszolgáltatás:

Netmask Interactive Kft (székhely: Cím: 1131. Budapest, Nővér u. 110. Magyarország)

Célja: Informatikai adatfeldolgozás

Az adatfeldolgozással kapcsolatosan érintett Felhasználók köre: a webhelyet felkereső Felhasználók

Az adatfeldolgozás célja, időtartama megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt egyes adatkezeléseknek.

Jogorvoslat:

A Felhasználó az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

  1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  3. Honlap: www.naih.hu
  4. Telefon: +36 (1) 391-1400
  5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A szervezet (személyes adatokat nem tartalmazó) irataiba, az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén/telephelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet az irányadó jogszabályok és hatályos Alapító okiratának rendelkezései szerint. Az erre vonatkozó írásos kérelmére a Kuratórium a kérelem kézhezvételét követő 8 munkanapon belül tájékoztatja a kérelmezőt az iratbetekintés módjáról és időpontjáról. Az iratbetekintésre irányuló kérelmet az alapítvány kuratóriumának címezve kérjük a H-6900 Makó, Szerecsen u. 15/a. címre ajánlott küldeményként megküldeni.

 

.

Pin It on Pinterest