központi: +36-70-674-8177 elnök: +36-70-203-2962 elnok@ujvilagalapitvany.hu
Select Page
Terápiás kutya lett Brunó

Terápiás kutya lett Brunó

Február 22-én magunk mögött hagytak még egy mérföldkövet Szokolné Igaz Enikő segítségével, iránymutatásával. Sikeres záróvizsgát tettek. Brúnóból terápiás kutya, Scheinpflug Mészáros Tímeából pedig a felvezetője lett.
Büszkeséggel, hálával és elégesettséggel tölti el az alapítványunkat, hogy Enikő mellett kezdhette, mi is segíthettünk ebben egy kicsit. A kis csapat folytatja munkáját az oktatója mellett.
Köszönjük mindenkinek, akik segítettek a felkészülésüket, vizsgájukat!

Kéz a Kézben Toleranciatáborok

A tábor 2016-ban indult el az Auchan pályázat segítségével.

Segítő (ép) gyermekek a táborban

A tábor célja, hogy a segítő gyermekek megtanulják “kezelni” sérült társaikat. Érezzék, lássák, hogy a fogyatékossággal élők milyen nehézségeket küzdenek le nap mint nap. A gyermekek jelképesen örökbe fogadnak egy-egy sérült kis társat, akivel a tábor ideje alatt közös rendezvényeken, foglalkozásokon vesz részt. A pedagógusok által kapott információkat megjegyezik, megtanulják. A közös gondoskodás, a feladatok elvégzése bár kihívás a segítő gyerekeknek, mégis örömmel tölti el szívüket. A sok közös rendezvény összekovácsolja a kis csapatot. Barátságok születnek, mélyültek el. Megtapasztalhatják, hogy milyen a feltétel nélküli elfogadás, szeretet, ami sérült társaiknak teljesen természetes, hisz számukra nem az a lényeges, hogy barátaik milyen külső fizikai megjelenéssel, vagy anyagi háttérrel rendelkeznek. Nekik kizárólag az elfogadás és a szeretet a fontos, minden más tényező, ami társadalmunk mai társas kapcsolataira jellemző, nem érdekes. Kizárólag az a fontos, hogy a másik fél milyen emberi értékekkel bír. Azt is megtanulják, hogy nekik pont olyan érzéseik vannak egymás iránt, mint bárki másnak. Miután a táborban részt vevő segítő gyerekek ezt felismerik sokkal felszabadultabban és bátrabban élik meg az új élményeket, és gátlások nélkül keresik egymás társaságát a közös foglalkozásokon túl is. A közösen átélt élményt a tábor végén szüleiknek mesélik el, így a gyerekeken keresztül a családjukban is megtörténik a társadalmi érzékenyítés, még ha nem is olyan mélyrehatóan, mint a táborban részt vevők számára.

A fogyatékossággal élő gyermekek:

A fogyatékossággal élő gyerekek szülei nagyon várják a tábor idejét. Sokat fürdenek, részt vesznek a kutyás terápiás foglalkozásokon, melyet közösen az ép gyerekekkel együtt tartunk. Közös zumba és körjátékok, ügyességi kézműves játékok segítik a megismerkedést, a kommunikációs eszközök elsajátítását.

Panaszkezelés

„ÚJ VILÁG” Alapítvány
PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk információkérésre, illetve panaszaik, észrevételeik, javaslatiak benyújtására.
Információnyújtás rendje, módozatai
Tevékenységünkkel kapcsolatosan információkat kérhet az alábbi csatornákon keresztül:
E-mail cím: irengulicska@gmail.com
Mobil: +36-70-203-2962
Cím: 6900, Makó, Szerecsen u. 15/a

Az ügyfelek jogai:
A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, joga van a panasz elbírálásáról tájékoztatást kapni és joga van kérni adatainak bizalmas kezelését.
Panasztételi csatornák:
Tevékenységünkkel kapcsolatos panaszokat csak írásban fogadunk el. Panaszát a fent megjelölt elérhetőségek bármelyikén eljuttathatja hozzánk.
A panaszokat, reklamációkat közvetlenül az alapítvány elnöke részére címezve kell benyújtani, lehetőség szerint a panasz alapjául szolgáló ok keletkezése, ill. annak tudomásra jutását követően maximum két héten belül.
A panaszok regisztrációjának módja:
A beérkezett panaszokat szervezetünk panaszkezelési nyilvántartásban regisztrálja. A panaszokról és azok kezeléséről szervezetünk évente panaszkezelési beszámolót készít.
A panaszok kivizsgálásának folyamata:
A reklamáció jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a reklamáció elhárításáért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az Alapítvány elnöke dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az Alapítvány Kuratóriumát és/vagy Felügyelő Bizottságát.

Reklamáció lezárását követően valamennyi az adott reklamációhoz, panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzést tárolni kell. Az esetleges helyesbítő tevékenység indításáról, annak várt eredményéről és a bevezetés határidejéről tájékoztatni kell a reklamálót illetve mindezt rögzíteni kell a panaszkezelési nyilvántartásban.
Panasz visszajelzés módja, ideje:
A panasz regisztrációját követő lehető legrövidebb időn, de maximum tizenöt napon belül a panaszost írásban (mail vagy levél formájában) tájékoztatjuk a szervezet álláspontjáról. Amennyiben a panasz kivizsgálása ennél több időt vesz igénybe, a panaszost 15 napon belül erről is írásban tájékoztatni kell, majd a kivizsgálást követően új tájékoztatást kell küldeni írásban a panaszosnak.

panaszbejelentési nyomtatvány

Okiratok, beszámolók

Alapító okiratok:
2011, 2013, 2014, 2016, 2017 2019 2020
Az alapítvány felügyelő szerve a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság. Az okiratban leírtak határozzák meg a feladatköröket.

Közhasznúsági beszámolók:
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Közlemény az átutalt összeg felhasználásáról (Adó 1%):
2018. évi,   2019. év

Kiadás-bevétel:
A gyűjtött adományokból a megnevezett cél(ok)ra a teljes összeget felhasználja.
2017 2018 2019

Éves beszámolók:
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

KSH
2014  2015  2016  2017  2018  2019

Felügyelő Bizottság
Az alapítvány működését, gazdálkodását a Felügyelő Bizottsága ellenőrzi az irányadó jogszabályok és hatályos Alapító okiratának „A felügyelő bizottság” Cím rendelkezései szerint. A bizottság működését az alapító okiratban leírtak szabályozzák a mindenkori törvények betartása mellett.

FEB ügyrendje

A hivatalos iratokba való bektekintést megtehetik, megfelelő engedélyek mellett a Remix 6722 Szeged, Bokor utca 7.  könyvelői irodán, valamint az alapítványunk székhelyén és/vagy telephelyén.

Pin It on Pinterest