+36-70-203-2962 elnok@ujvilagalapitvany.hu
Mozgássérült gyerekekért

Mozgássérült gyerekekért

Az Oldalkosár utcai Óvoda (Hódmezővásárhely) lakótelepi környezetben működik. A gyermekek a közeli bérházakból érkeznek, és az évek folyamán az a tapasztalatunk, hogy ezeknek a gyermekeknek még nagyobb a mozgásigényük, mint azoknak, akik családi házas övezetből...

Átvettük a csekket

Átvettük a csekket

2019. augusztus 21-én ünnepélyes keretek között átvettük jelképesen a 400 000 forintot a vásárhelyi Tesco-ban. Köszönjük mindenkinek a bizalmat! Az összegből Mama-baba padot helyezünk ki, elsősorban Hódmezővásárhelyre. De jövő tavasszal Makó és Mártély is kap ilyen...

Mezítlábas sétány Földeákon

Mezítlábas sétány Földeákon

A TESCO "Ön választ, mi segítünk!" 4. fordulójának 3. helyezettje a Mobil - Földeáki Fiatalok Egyesülete volt. Ők mezítlábas sétányt szerettek volna megvalósítani Földeákon. Alapítványunk (aki megnyerte ezt a fordulót) felajánlotta támogatását e nemes ügy...

Kéz a Kézben Toleranciatábor 2019

  Befejeződött a tábor Nagy sikerrel rendeztük meg ez évben is a táborunkat. Nehezítette a programok lebonyolítását, hogy későn jött az árvíz és viharok dúlták fel a Partfürdőt. Ezért egész héten tisztították a területet, takarították a letört ágakat. Így csak 1...

SERVICES

Mivel foglalkozunk

Érzékenyítünk

A társadalmi érzékenyítés az egyik legnehezebben körülírható, lehatárolható és mérhető elem. Jelenléte folyamatos és hatása nehezen mérhető stratégiánkban külön figyelmet kívánnunk szentelni annak, hogy az elem forrásigénye, és hatékonysága mérhető, és meghatározható legyen.

A társadalmi érzékenyítés célja kettős, a különböző kampányok információt szolgáltatnak különböző társadalmi csoportokról, munkáikról, mely folyamatos információ hozzájárul ahhoz, hogy az emberek többet tudjanak meg a fogyatékossággal élő emberek életéről, valamint az etnikumban élőkről.
A társadalmi érzékenyítés, a „Minden ember egyenlő, egyéniség és értékes!” kampány célja, hogy minden megkülönböztetés nélkül (faji, vallási, szexuális, fogyatékossággal élők, stb.) a többségű társadalom tagjai együtt, integráltan töltsék a szabadidejüket, annak érdekében, hogy egymást megismerjék, feloldódjanak az előítéleteik, és közelebb kerüljenek egymáshoz.  Az esélyegyenlőséget és feltétlen elfogadást célzó, elgondolkodtató érzékenyítő foglalkozások, tréningek, táborok a közösségekben élőknek mutatják meg az elfogadás felé vezető utat.  Így a társadalmi elfogadottság nő.
A közös rendezvények hatására a családok elszigeteltsége is csökken, növekszik a kapcsolati hálójuk és a szorosabb társadalmi kapcsolatok könnyíthetik a család terheit is.

Kutyás terápiás foglalkozásokat tartunk

A kutyás terápia azok a foglalkozások, melyben a gyermek komplex felmérését követően, a gyermeket életkorának, értelmi képességeinek és érdeklődésének megfelelően fejlesztjük játékos mozgásos feladatokkal a terápiás vizsgát végzett kutya bevonásával. A foglalkozáson részt vevő személyek:
– Gyógypedagógus: A gyógypedagógus az a szakember, akinek a kompetencia körébe tartozik a különböző fogyatékossági típusok, azok súlyossági fokozatainak, lehetőség szerint a kiváltó okainak pontos ismerete.
– Célcsoport: A kutyás terápiás programban résztvevő személyek (a gyermekek létszámát meghatározza a segítők száma, a terem nagysága, a gyermekek szükségletei és képességei, valamint a terápiás kutya “szakiránya”)
– Kutya és felvezetője (a felvezető és a gyógypedagógus lehet egy személy, de csak abban az esetben, ha a gyermekek fejlesztési és fegyelmezési lehetőségei még abban az esetben is a legoptimálisabbak maradnak. A nem szakterületen végzett gazda egyedül nem vezetheti a foglalkozásokat még abban az esetben sem, ha a gyógypedagógussal megfelelően megbeszélték az óratervet. Ez azért nagyon fontos, mert aki nem a gyógypedagógiai területen végzett, nem ismeri fel az esetleges hibákat.)
– Segítők (a gyermekek létszáma és szükséglete alapján segítők is részt vesznek a foglalkozásokon, akik a gyermekeket segítik, hogy minél aktívabban tudjanak részt venni az órán)

Adományokat osztunk

Alapításunk óta támogatjuk a rászoruló családokat tárgyi adományokkal. Munkánk Csongrád megyén is túl nyúlik. Adományokat szállítunk más megyékbe, de még a határon túlra is.

Alapítványunk odafigyel a társadalmi szükségletek kielégítésére.

  1. a szubszdiaritás elvének megvalósítása; önsegítő csoportok működtetésével, az egyén közösségben való kiteljesedésének lehetőségével, együttműködésével a szolidaritás jegyében.
  2. szociális védelem erősítése
  3. táborok szervezése; az érzékenyítés a tolerancia, az esélyegyenlőség jegyében
  4. az önkéntes tevékenység népszerűsítése; pozitív példákkal, közösségi szolgálatos fiatalok bevonásával
  5. a fogyatékossággal élő gyermekek támogatása; fejlesztő kutyás terápiás foglalkozások, tábori csoportos rendezvények, az Európai Unió által is támogatott fogyatékos emberek teljes körű társadalmi részvételének erősítése, segítése
  6. kapcsolatok minőségének javítása; kommunikációs ismeretek átadása az önkéntesek tréningjeinek segítésével csoportos foglalkozások keretében.

a „minden ember egyenlő” elvre. A vallási, politikai, etnikumi kirekesztettség felszámolására.

Meleg ételt osztunk

Minden évben legalább egyszer több száz adag meleg ételt osztunk ki. Sokan ezt az eseményt. Köszönet azoknak, akik segítik: az alapanyagokért a Flamand Pékáru Kft-nek, az Ó-földeáki Tésztaüzemek és sok magánembernek, akik fontosnak tartják, hogy meleg étel kerüljön az asztalokra.

Etikus adománygyűjtő szervezet vagyunk

2017 év végén elindítottuk az ASZÖT-be való belépésünket. Megkezdték alapítványunk monitorozását. A Testületéhez bármely civil szervezet csatlakozhat, aki magára nézve kötelezőknek fogadja el az Etikai Kódexben foglaltakat, és sikeresen átesik a Kódex szempontjai alapján kialakított monitoring folyamaton. A monitorozást a Testület kezelőszerve a belépéskor, majd évente ismétlődő rendszerességgel minden tagnál lefolytatja, a tagság megszerzéséről és fenntartásáról a monitorozás eredménye alapján a Testület Etikai Bizottsága hoz döntéseket.

Játszótereket újítunk

16 évvel ezelőtt elkészített játszótér felújítása időszerű volt a városban a romák lakta részben.  Célunk az volt, hogy az egyre élesebben elkülönülő társadalmi csoportokat közelebb hozzuk egymáshoz. Nem előadásokkal, iskolai órákkal akartunk rávilágítani arra, hogy minden ember egyenlő, minden embernek alapvető szükségletei vannak, hanem cselekvéssel. A legjobb kampány az, ha magunk mutatunk példát. Ezért vállaltuk a társadalmi változás alapjául szolgáló személyes kapcsolatok kialakítását olyan közös tevékenységgel, mely megfelelő keretet ad a kapcsolat létrejöttéhez, az újboni közös gondolkodásnak, cselekvésnek a város lakosainak közösségé formálásában.

Gyermeknapokat rendezünk

Minden évben városunkban május végén gyermeknapot rendezünk. Olyan meghívottakat hozunk Dél-Alföldre, akik egyébként nem jönnének le. Vendégeink voltak a farkasok (Horkai Zoltán), Dog Dacing bajnokai (Kriz Orsolya és kutyái)  valamint R2-D2 robotok a Csillagok háborújából. Igazi meglepetések a gyerekeknek.

Az EU-s támogatás segítségével, a Szent Miklós Plébánia és az Új Világ Alapítvány szervezetekből álló konzorcium a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek.

Kapcsolat

1 + 4 =

Székhely

6900 Makó
Szerecsen u. 15/a

Levelezési cím:
6800 Hódmezővásárhely, Zrinyi u. 9.

Mobil:

+36-70-203-2962

Pin It on Pinterest